Naše usluge

Cjenik dodatnih usluga za autore

 

Nakladničke usluge izdavaštva e-knjiga:

Usluga Cijena (EUR)
Pribavljanje ISBN i CIP oznaka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu / Po knjizi 20,00
Izrada e-knjige u PDF formatu / Po knjizi 30,00
Izrada e-knjige u EPUB, MOBI i sličnim formatima / Po formatu / Po knjizi 30,00
Izrada bilješke o piscu i sažetka (sinopsisa) literarnog autorskog djela / Po kartici teksta 30,00
*Napomena: 1 kartica teksta = 1500 znakova s razmacima

 

Grafička priprema:

Usluga Cijena (EUR)
Lektura, korektura i redaktura teksta / Po kartici teksta 10,00
Prijevod teksta na strani jezik / Po kartici teksta 20,00
Oblikovanje naslovnice / Po knjizi 60,00
Izrada kritičkog prikaza (recenzije) literarnog autorskog djela / Po  kartici teksta 60,00
*Napomena: 1 kartica teksta = 1500 znakova s razmacima

 

Prijelom za tisak ili izdavanje e-knjige:

Usluga Cijena (EUR)
Prijelom knjige s tekstom, bez fotografija / Opseg 100 stranica 100,00
Prijelom knjige s tekstom i fotografijama – ponuda na upit

 

Tisak knjige / Ukoričavanje / Tvrdi uvez:

Usluga Cijena (EUR)
Tisak knjige / Opseg 100 stranica / Količina 100 kom 400,00
Tisak knjige / Opseg 300 stranica / Količina 300 kom 950,00